OFERTA

Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem służę pomocą w różnorodnych sprawach. Swoje usługi oferuję w następujących dziedzinach:

  • spółki (tworzenie, likwidacja, przekształcenia, umowy wspólników i rozwiązywanie sporów pomiędzy wspólnikami, optymalizacja finansowania, sekretariat – uchwały i regulaminy);
  • umowy (tworzenie, negocjacje, zmiany), zarówno handlowe jak i licencyjne, związane z nieruchomościami,
  • nabywanie i łączenie przedsiębiorstw (M&A) – badania due diligence, umowy, negocjacje;
  • sprawy pracownicze (umowy o pracę, regulaminy, restrukturyzacja, przekształcenia);
  • energetyka odnawialna (projekty wiatrowe i fotowoltaiczne, badania due diligence, prowadzenie projektów w tym od fazy greenfield, umowy i sprawy administracyjne);
  • podatki (doradztwo, reprezentacja podczas kontroli podatkowej, w procedurze odwoławczej i sądach administracyjnych);
  • reprezentacja w sądach powszechnych, administracyjnych, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, organami administracji rządowej i samorządowej;
  • sprawy imigracyjne (pozwolenia na pobyt, pozwolenia na pracę) – we współpracy z zewnętrznym ekspertem.
o mnie
LOGO

Kontakt